Praktisk info.

Foreningens navn er A.m.b.a. Nøvling Vandværk, CVR: 46 60 21 53

Vandet

Vandet som bliver leveret af Nøvling Vandværk kommer fra Aalborg Vand A/S
Primært fra en boring i Gistrup - Brunsted.

Driftsinformation med videre kan ses på Aalborg Forsynings hjemmeside
https://aalborgforsyning.dk/privat/driftsforstyrrelser/

For Vandanalyser taget ved kilden henvises til Aalborg Forsynings hjemmeside

https://mitvand.dk/se-dit-vands-kvalitet/2

Find rapporterne via Knasten, 9260

Seneste analyse taget i ledningsnettet kan se nedenfor

Analyserapport_13833-476089.pdf

Afregning af forbrug
Som modtager af vand fra Nøvling Vandværk bliver alle husstande hvert halvår bedt om at aflevere en aflæsningsseddel med aktuel aflæsning af vanduret.

Sedlen uddeles omkring 1. juni og 1. december og jeres aflæsning skal danne baggrund for en opgørelse som dækker det forudgående halve år. dvs. vandet betales ikke forud, men altid på baggrund af en aktuel aflæsning.

Det er derfor meget vigtig at aflæsningssedlen afleveres senest den dag som fremgår af sedlen, men gerne før - man må gerne aflevere før tidsfristen og evt. bare selv lægge lidt til. Normal forbrug for én person er ca. 2-4 m3 pr. måned. En husstand på 4 personer bruger altså mellem 8-16 m3 pr. måned.

Prisen på vandet afregnes jf Takstbladet. Som det fremgår heraf opkræver Nøvling Vandværk ikke længere afledningsafgift.

Før 1.1.2020 opkrævede Nøvling Vandværk denne afgift for Aalborg Forsyning Kloak, men pr. 1.1.2020 opsagde Aalborg Forsyning Kloak denne aftale.

Hermed opkræver Aalborg Forsyning Kloak selv denne afgift. Nøvling Vandværk har dog lavet en aftale med Aalborg Forsyning Kloak om, at de får vores aflæsninger således, at Nøvling Vandværks forbrugere kun behøver at indsende aflæsninger til os og ikke til begge parter.

 

Bestyrelsesarbejdet

Som det er fremgået af de sidste par Generalforsamlinger søges afløsere for flere bestyrelsesmedlemmer. Desværre er der ikke mødt interesserede frem, så de nuværende har udvist ”samfund sind” og blevet på posten. Varetagelse af kassererposten tager i gennemsnit omkring 20 timer om måneden fordelt over regnskabsperioden fra 1.4 til 31.3 med en del tidskritiske perioder, hvor der skal rapporteres til bl.a. Skat, Aalborg Forsyning Vand/Kloak og Aalborg kommune.


Regler

Nøvling Vandværk er underlagt en række love og bestemmelser, der regulerer forholdet mellem myndigheder, vandværk og interessenter.
Vedtægterne definerer "spillereglerne" for interessenterne i vandværket. Se evt. nedenstående.
Regulativet bestemmer forholdet mellem vandværk og de enkelte forbruger uanset om disse er interessenter eller blot aftagere af vand - det vil sige ikke interessent.
Nøvling Vandværk har valgt at benytte samme regulativ som Aalborg Forsyning, se det nedenfor.

Er der uoverensstemmelser mellem vedtægter og regulativ er det regulativet, der er gældende.


Her kan du læse vores retningslinjer for behandling af Persondata.