Praktisk info.

Foreningens navn er A.m.b.a. Nøvling Vandværk, CVR: 46 60 21 53

Vandet

Vandet som bliver leveret af Nøvling Vandværk kommer fra Aalborg Vand A/S
Primært fra en boring i Gistrup - Brunsted.

Driftsinformation med videre kan ses på Aalborg Forsynings hjemmeside
Se  https://aalborgforsyning.dk/vand 

For Vandanalyser taget ved kilden henvises til Aalborg Forsynings hjemmeside
https://aalborgforsyning.dk/vand/forbruger-hos-vand-as/tjek-dit-vand.aspx
Find rapporterne via Knasten, 9260

Analyser taget i ledningsnettet kan se nedenfor

Rapport_13833-325335.pdf
Rapport_13833-325334.pdf
Rapport_13833-342793.pdf
Rapport_13833-342795.pdf

Afregning af forbrug
Som modtager af vand fra Nøvling Vandværk bliver alle husstande hvert halvår bedt om at aflevere en aflæsningsseddel med aktuel aflæsning af vanduret.

Sedlen uddeles omkring 1. juni og 1. december og jeres aflæsning skal danne baggrund for en opgørelse som dækker det forudgående halve år. dvs. vandet betales ikke forud, men altid på baggrund af en aktuel aflæsning.

Det er derfor meget vigtig at aflæsningssedlen afleveres senest den dag som fremgår af sedlen, men gerne før - man må gerne aflevere før tidsfristen og evt. bare selv lægge lidt til. Normal forbrug for én person er ca. 2-4 m3 pr. måned. En husstand på 4 personer bruger altså mellem 8-16 m3 pr. måned.


Regler

Nøvling Vandværk er underlagt en række love og bestemmelser, der regulerer forholdet mellem myndigheder, vandværk og interessenter.
Vedtægterne definerer "spillereglerne" for interessenterne i vandværket. Se evt. nedenstående.
Regulativet bestemmer forholdet mellem vandværk og de enkelte forbruger uanset om disse er interessenter eller blot aftagere af vand - det vil sige ikke interessent.
Nøvling Vandværk har valgt at benytte samme regulativ som Aalborg Forsyning, se det nedenfor.

Er der uoverensstemmelser mellem vedtægter og regulativ er det regulativet, der er gældende.


Her kan du læse vores retningslinjer for behandling af Persondata.