Her kan du finde diverse oplysninger og formularer. 

Mangler du anden information, end det du kan finde på hjemmesiden kan du kontakte os nedenfor.


Hvad lavede vandværket ved vores grund?

Sammen med Ole fra Aalborg forsyning har vi den 13.7 & 14.7 været rundt i Nøvling for og finde skelventiler så disses placering kunne blive GPS registreret.

Vores tidligere registreringer har vist sig ikke at være præcise nok.

Vi fandt rigtig mange, men måtte mange steder benytte måleudstyr og spade for at blotligge dem.

Vi undskylder ulejligheden. I den kommende tid, vil dem hvor vi ikke kunne finde skelventilen blive kontaktet.

Efter sommerferien vil vi begynde en udskiftning af 3 underføringer på Diamantvej.

Alt dette er forberedelse til at Vandværket kan overdrages til Aalborg Vand.


Se regnskabet for 2019 / 2020 her


Vandværket informerer! 

Fra og med den opkrævning som dækker 1.1.2020 til 30.06.2020 vil der fra Nøvling Vandværks side ikke længere  blive opkrævet afledningsafgift også kaldet kloakafgift. Dette skyldes at Aalborg Forsyning selv vil opkræve  denne afgift. Regningen fra Nøvling Vandværk vil derfor blive en del billigere, men til gengæld vil der så komme en regning fra Aalborg Forsyning.
Den sidste regning fra Nøvling Vandværk, hvor der opkræves afledningsafgift, er således den næste som har forfald primo februar 2020.
Denne regning dækker perioden 1.07.2019 til 31.12.2019


Efter modtagelse af aflæsnings seddel kan du nedenfor foretage din indberetning

 Indberetning pr. 30/06 2020 er nu LUKKET!
Vælg Vej og Tast Navn, nummer og aktuel aflæsning og Tryk på Send

Kontakt os - skriv din mail og besked - Ved akutte sager, se i stedet kontakt information ovenfor!