Her kan du finde diverse oplysninger og formularer. 

Mangler du anden information, end det du kan finde på hjemmesiden kan du kontakte os nedenfor.


Hvad sker der på Diamantvej ?

Ajourført 4.9.2020 9:00

I uge 35 og et par uger frem vil vi foretage en udskiftning af 3 underføringer på Diamantvej.

Dette er opstart på de udbedringer af ledningsnettet som skal være foretaget for at Vandværket kan overdrages til Aalborg Vand.
Vi undskylder meget for ulejligheden og håber på jeres forståelse.  
Torsdag 3.9 var det desværre nødvendigt at afbryde vandet til hele Diamantvej på grund af et brud som opstod under gravearbejdet.
På mandag 7.9 forventes en planmæssig lukning mellem ca. 9:00 og nogle timer frem. I tilfælde af problemer, kan det være det først bliver tirsdag 8.9


Vandværket informerer! 

EKSTRA AFLÆSNING FRA AALBORG FORSYNING

Som skrevet her på siden og på tidligere aflæsnings sedler:

Fra og med den opkrævning som dækker 1.1.2020 til 30.06.2020 vil der fra Nøvling Vandværks side ikke længere  blive opkrævet afledningsafgift også kaldet kloakafgift. Dette skyldes at Aalborg Forsyning selv vil opkræve  denne afgift. Regningen fra Nøvling Vandværk vil derfor blive en del billigere, men til gengæld vil der så komme en regning fra Aalborg Forsyning.
Den sidste regning fra Nøvling Vandværk, hvor der opkræves afledningsafgift, er således den næste som har forfald primo februar 2020.
Denne regning dækker perioden 1.07.2019 til 31.12.2019

Nyt
I fredags (14.8.2020) fik vandværket en mail fra Aalborg Forsyning om, at de var igang med at sende aflæsnings sedler ud til vores kunder.
Det står vi noget uforstående overfor, da aftalen med Aalborg Forsyning var, at vi skulle skaffe aflæsninger og sende dem, hvilket vi også har gjort.
Vi har snart møde med Aalborg Forsyning omkring betingelserne for, at de overtager vandværket. Her vil vi naturligvis drøfte denne sag.
Vandværket anbefaler naturligvis, at I forbrugere foretager den ønskede indrapportering til Aalborg Forsyning.
Vandværket dækker IKKE eventuelle omkostninger i forbindelse med dette. Har du brug for hjælp kan du sende en mail til os.
Vi beklager situationen som vi ikke er herre over. Følg udviklingen her på siden.

Hvad lavede vandværket ved vores grund? 

Sammen med Ole fra Aalborg forsyning har vi den 13.7 & 14.7 været rundt i Nøvling for og finde skelventiler så disses placering kunne blive GPS registreret.

Vores tidligere registreringer har vist sig ikke at være præcise nok.

Vi fandt rigtig mange, men måtte mange steder benytte måleudstyr og spade for at blotligge dem.

Vi undskylder ulejligheden. I den kommende tid, vil dem hvor vi ikke kunne finde skelventilen blive kontaktet.


Se regnskabet for 2019 / 2020 her


Efter modtagelse af aflæsnings seddel kan du nedenfor foretage din indberetning

 Indberetning pr. 30/06 2020 er nu LUKKET!
Vælg Vej og Tast Navn, nummer og aktuel aflæsning og Tryk på Send

Kontakt os - skriv din mail og besked - Ved akutte sager, se i stedet kontakt information ovenfor!